O škole

Dopisy od žáků ze Slovinska - Život v době koronaviru 

Jedná se o dopisy od žáků ze Slovinska. Komunikace stále probíhá. Teď psali žáci o tom, jak prožívají stávající situaci, co dělají a jak tráví čas doma, když nemohou chodit do školy apod. Procvičte si angličtinu a seznamte se, jak prožívají současné období jinde v Evropě.

LOVRO

TILEN

TINE

TJASA

ZIGA

Exkurze - "Terezín"

Žáci 8 ročníku  24.2.2020 navštívili pevnost Terezín, kde si prohlédli místa, kde byli deportování a mučeni nejvíce židé, ale i jiní za druhé světové války. Také se tady dozvěděli, že zde byl dva roky vězněn i G.Princip, atentátník na  následníka rakouského -  uherského trůnu.

Exkurze - "Stát se člověkem"

17.2.2020 se někteří žáci 8.ročníku zúčastnili exkurze s názvem "Stát se člověkem", kde měli možnost se seznámit s myšlenkou, která není v dnešní době nereálná - a to, že člověk může být nějak spojen s robotem/počítačem.Za pomocí scifi filmů a knížek ( R.U.R. od Karla Čapka) si přibližíli tuto problematiku světa a problematiku komunikace mezi lidmi. Nakonec ve skupinkách diskutovali o tom, jestli se i počítač může stát člověkem, co by to obnášelo a jaká je hodnota člověka.

Prvňáčkem na zkoušku

Ve čtvrtek 20. 2. se konalo první setkání budoucích prvňáčků - "Prvňáčkem na zkoušku." Děti si vyzkoušely  grafomotorická cvičení, pravolevou orientaci, poznávaly barvy, tvary, počítaly, nechyběly ani pohybové prvky a zpěv. Další setkání se koná 19.3. Už se na vás těšíme.

Národní zemědělské muzeum
O pololetní prázdniny jsme vyrazili se školní družinou do Národního zemědělského muzea v Praze, kde jsme měli domluvený program "Voda je život". Paní lektorka byla skvělá a děti byly nadšené. Celé muzeum je interaktivní a stojí za návštěvu. I počasí nám přálo, jarní teploty nám zpříjemnily procházku od vlaku k muzeu a zpět.
 

Návštěva Archivu StB

Dne 16. ledna navštívilo 5 žáků z tříd 8. C a 9. C v rámci projektu Příběhy našich sousedů (Post Bellum) Archiv StB. Jednalo se o workshop, který zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část související s prací na konkrétním spisu. Žáci mimo jiné mohli vidět restaurátorské dílny či spisy nejvýznamnějších osobností (Václav Havel, Milada Horáková).

Velvary 2019

V prosinci obohatily žákům předvánoční čas paní učitelky 2. – 4 tříd. Společně si vyjeli do Velvar.

V kostele sv. Kateřiny proběhl velmi pěkně připravený program o zrození Ježíše , do kterého se žáci aktivně zapojili. Nechybělo ani stínové divadlo, které všechny opravdu zaujalo. Na závěr si každý mohl vyrobit jednoduchou vitráž - tu si pak odnášel domů.

Následovala návštěva muzea vláčků, kterou si všichni moc užili. Průvodce žákům nejen zajímavě vyprávěl o historii železnice , ale také je zasvětil do jejich tajů. Dovolil jim vyzkoušet různé ovládání signalizace, práce výpravčího, průvodčího a další . Vše bylo doplněno o konstrukční činnosti, do nichž se někteří s radostí pustily.

V neposlední řadě udělal dětem radost i nákup drobných suvenýrů s železniční tématikou.

Do školy jsme se vraceli za drobného sněžení, což příjemně dokreslilo vánoční atmosféru.

Poslední týden

Poslední týden před Vánocemi se na naší škole konalo plno akcí. Ve středu 18. 12. všechny děti měly předvánoční dílny. Výrobky si pak mohli rodiče, kamarádi, ale i návštěvníci naší školy koupit na jarmarku 19. 12. Ten samý den se ve škole pro mladší žáky konaly vánoční hrátky a navečer na MěÚ v zasedací místnosti mohla veřejnost vidět Adventní koncert, kde vystupovali žáci naší školy (zpívali, hráli na flétny, tančili). Nakonec jsme celý den ukončili zpíváním koled a vánočními besídkami.

Židovské muzeum

V úterý 17. prosince třídy 9. B (tř. uč. Moravec) a 9. C (tř. uč. Saidlová) navštívily Židovské muzeum v Praze, kde absolvovaly workshop zvaný Hanin kufřík. V první části programu se žáci zaměřili na osudy reálných židovských obyvatel, kteří byli zasaženi holocaustem, a následně se pokračovalo prohlídkou židovského hřbitova a okolních synagog (Pinkasova, Staronová), v nichž se formou poutavého výkladu dozvěděli více o judaismu a posléze i holocaustu. Za nejemotivnější část považujeme pohled na vnitřní stěny Pinkasovy synagogy, jež byly pokryty jmény židovských obyvatel, kteří byli transportováni z protektorátu do koncentračních táborů. Chlapci si odnesli jako suvenýr typickou židovskou pokrývku hlavy – kipu neboli jarmulku.

Svíčkárna Rodas

V předvánočním čase naši prvňáčci společně poprvé vyrazili autobusem na exkurzi, aby se seznámili s vánočními zvyky a tradicemi. Program vánočních dílen ve svíčkárně Rodas byl před Vánocemi zcela jasný. Vyrobit a ozdobit vánoční svícen, vykrojit si glycerinové mýdlo a co nejpřesněji nalít barevný vosk do skořápek od oříšků. Velký zájem měly děti o vánoční sáček naplněný levandulí a pšenící, který po zahřátí nejen velice pěkně voní, ale uleví i bolavému bříšku. Zajímavé bylo i barvení svíčky teplým barevným voskem a následné polepení samolepkami s vánočními motivy. Cestou k obchůdku, kde si děti zakoupily drobné dárečky, se setkaly s domácími zvířátky (kozou, slepicí, kachnou, husou, ovečkou apod.)
 

Pro děti to byl velký zážitek a jsme rádi, že jsme si všichni pěkně užili krásný vánoční čas.

Sedmé ročníky na Pražském hradě

Výuku dějepisu a českého jazyka se třídám 7. A a 7. C rozhodly paní učitelky PhDr. Barbora Černá a Mgr. Jana Saidlová zpestřit exkurzí na Pražský hrad. Po bezpečnostní kontrole, která již sama o sobě byla pro některé žáky zážitkem, následovala prohlídka celého areálu, při níž samozřejmě nemohla chybět ani návštěva skvostného Chrámu sv. Víta. Vánoční atmosféru navodil instalovaný betlém, vůně trdelníků, perníčků a svařeného vína, která se linula z místních trhů, a v neposlední řadě nečekané vystoupení dívčího pěveckého sboru. Po průchodu Zlatou uličkou a jsme se pokochali výhledem na naše hlavní město, prozkoumali Daliborku a vydali se po zámeckých schodech zpět. Den jsme si užili, někteří z nás navštívili Hrad vůbec poprvé!

Třídy 7. A, C

Sv. Anežka Česká

V pondělí 9.12.2019 se 8.C zúčastnila programu o sv. Anežce České, kde se žáci dozvěděli detailnější informace ze života této velké postavy našich dějin. Spolu s ní jsme se zamysleli i nad svým životním rozhodováním.
Následně jsme na Staroměstském nám. v Praze pomohli u stánku Mary´s meals dobrovolníkům, kde jsme si vyzkoušeli naše komunikační dovednosti a také jsme pomohli dobré věci.

Mikulášský aerobik

Ve středu 11. prosince se skupina děvčat z naší školy zúčastnila tradiční akce Mikulášský aerobik, který již mnoho let před Vánoci pořádá Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou. Dvě děvčata závodila v kategorii 4.-5. ročník - Sofie Brezovjáková postoupila do finále mezi nejlepších 15 závodnic. V nejpočetnější kategorii 6.-9. ročník nás reprezentovalo 13 děvčat. Mezi 16 nejlepších postoupila Adéla Kohoutová a Nela Košičárová. Nela si nakonec vybojovala krásnou stříbrnou medaili. Děvčatům děkujeme za reprezentaci a medailistce gratulujeme.

Komenda má talent

V prosinci se na naší škole uskutečnil další ročník talentové soutěže Komenda má talent. Ve čtvrtek 5. 12. jsme byly připraveny zhlédnout 10 přihlášených vystoupení. Diplomy vytištěné, odměny připravené. Ve 14 hodin soutěž začala. Účast nebyla bohužel 100%, ale měly jsme tu čest hodnotit vystoupení taneční, pěvecké i hru na hudební nástroj. Soutěž nakonec vyhrál Adam Hrnčíř z 9. C, který hrál na el. klávesy a zpíval, druhé byly dívky z 5. B Šárka Brožová a Ema Drhlíková. Trojici vítězů uzavíraly Jindřiška Plasová a Bára Havlíčková z 9. B. Jménem svých kolegyň všem zúčastněným děkuji a těším se na další rok.   

 

Svět medúz

Ve středu 4. prosince se žáci 7.A vypravili prozkoumat nově otevřené medúzárium na střeše obchodního centra Arkády Palác. Pozorovali jsme na 10 tisíc medúz několika druhů, různých tvarů i velikostí v 38 akváriích. Medúza je fascinující oceánský žahavec, který se nechává unášet oceánskými proudy již po milióny let a ukazuje svou křehkou krásu. Medúzáriu mj. dominuje akvárium, které se uchází o zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Zítra celá země - Post Bellum

Třídy 9. C (3. 12., p. uč. Saidlová) a 9. B (4. 12., p. uč. Moravec) absolvovaly zážitkový workshop Zítra celá země zaměřený na listopadové události roku 1989. Žáci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet roli středoškolského studenta, který se ocitl v době 1989. Jednalo se o ztvárnění rolí ať už prorežimních (pionýrka, syn příslušníka VB atd.), tak protirežimních (člen punkové skupiny, věřící atd.). Lektorky workshopu zastávaly role učitelky a ředitelky. Na závěr se většina třídy rozhodla – i přes odpor svých spolužáků prorežimně smýšlejících – zúčastnit se generální stávky.

„Bylo to poučné, zajímavé a hlavně se mi líbilo, že to bylo provázané hrou s rolemi, při které jsme si mohli jejich život vyzkoušet.“ (Tomáš Dřevo)

„Bylo to super. Moc mě bavilo, jak jsme dostali role a hráli jsme si a představovali si, jak mohla vypadat třída za komunismu.“ (Aneta Bauerová)

„Workshop se mi moc líbil. Lektorky byly velmi sympatické a workshop udělaly zajímavě. Nejvíc se mi líbilo, když jsme se vžili do třídy během revoluce. Do své postavy jsem se vžila a dokázala jsem si uvědomit, jaké to asi bylo. Už se těším na další takový workshop.“ (Natálie Tintěrová)

„Včerejšek se mi hrozně líbil. Sice jsem dostal roli nevýrazného stávkaře, ale hrozně jsem si to užil.“ (Adam Carvan)

„Workshop se mi strašně moc líbil. Lektorky byly příjemné a připravily si zábavný program. Nejlepší z programu byla hra. Každý z nás dostal roli nějakého žáka a hráli jsme si a představovali si, jak to mohlo vypadat ve třídách za komunismu.“ (Kamila Nováková)

„Nejvíce se mi líbilo, jak jsme se mohli vžit do rolí, které jsme dostali. Bylo to hezky připravené. Lektorky byly moc sympatické a zábavné.“ (Jana Davidová)

Anežka Přemyslovna, zvaná Česká

Letos v listopadu jsme si připomněli 30 let od svatořečení Anežky České – a s tím spojovanou sametovou revoluci. O Anežce se ve spojitosti s revolucí mluví i v proroctví z 15. století. Je tam řečeno, že „pokud bude Anežka Přemyslovna svatořečena, bude v Čechách dobře“.

Žáci naší školy se v průběhu listopadu a prosince účastní akcí, kde jim jsou tyto události představeny a díky kterým si mohou uvědomit, že svoboda není samozřejmost, že se musí chránit.

Svatá Ludmila

Třída 7. B se dne 25. listopadu zúčastnila programu o sv. Ludmile v Pedagogickém centru v Praze. Žáci se dozvěděli informace z Dalimilovy kroniky o Ludmile a Bořivojovi. Byl jim představen její život a doba, ve které žila. Nakonec „naplnili“ džbánek kamínky dobrých vlastností sv. Ludmily a zamysleli se nad jejím odkazem i pro naši dobu.

Po krátké přestávce žáci absolvovali druhý program s názvem „Lidskost v době války“, kdy jim lektor přečetl dopis jednoho vojáka z 1. světové války, který zažil vánoční příměří v zákopech na Štědrý den roku 1914. Žáci se spolu s lektorem zamýšleli nad situací té doby a snažili se pochopit, že i v obtížných životních situacích je možné najít něco hezkého.

Burza středních škol

Kam po základní škole? To je otázka, kterou si kladou všichni žáci devátých ročníků. Proto byla na pátek 22. listopadu připravena již tradiční „Burza středních škol“ – každoroční akce, kdy pět zástupců prezentuje studium a další aktivity svých kmenových škol.

Během dopoledne se žáci mohli zeptat na cokoliv, co se studiem na středních školách souvisí, a díky tomu se mohou lépe rozhodovat při volbě dalšího vzdělávání a vyplňování přihlášek.

 

Ve čtvrtek 21. listopadu se třídy 9. B (p. uč. Moravec) a 9. C (p. uč. Saidlová) vydaly do Národního památníku na Vítkově, kde se uskutečnil workshop zaměřený na dobu 50. let v Československu. Žáci si nejprve prohlédli expozici památníku zaměřenou na 2. polovinu 20. století a následně se soustředili na práci ve skupinách týkající se politických procesů v Československu. Program byl zakončen návštěvou mauzolea Klementa Gottwalda.

V úterý 19. listopadu 2019 jsme se ku příležitosti 30. výročí Sametové revoluce účastnili besedy s disidentem, vězněm komunistického režimu a spisovatelem Františkem "Čuňasem" Stárkem. Besedu se symbolickým názvem "Koncert pro Václava Havla" zorganizovala ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou. Během téměř dvouhodinového povídání nám Čuňas svým osobitým stylem představil život v undergroundu, jehož byl od 70. let součástí, přiblížil nám své zkušenosti s výslechy, politickými procesy (nejen s kapelou The Plastic People of the Universe), vězněním a všudypřítomnou šikanou ze strany STB. Děkujeme.

 

Ve středu 13. listopadu byl pro dívky z 9. C přichystán program zaměřený na starostlivost o pleť. Součástí tohoto programu byla také praktická ukázka správné péče o pleť a decentní líčení. Dívky si mohly vyzkoušet nejrůznější přípravky a dozvěděly se mnoho užitečných informací, díky nimž mohou předcházet případným problémům se svou pletí.

Během podzimních prázdnin navštívil školní klub, nejdříve samostatně expozice Techmanie v Plzni a následně společně se školní družinou ZOO Praha, kde nám lektorka pražské zoo prozradila zajímavosti ze světa šelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodiny moderní chemie

Ve čtvrtek 17. října se žáci 9. tříd zúčastnili hodiny moderní chemie na téma forenzní analýza. Akci pořádala SOŠ a SOU Kralupy ve spolupráci se studenty VŠCHT Praha. Žáci si mohli vyzkoušet různé způsoby chemické analýzy, která pomáhá při objasňování trestné činnosti. Interaktivní hodiny byly věnovány daktyloskopii, zjišťování DNA, analýze tělních tekutin a balistice.

 

Ekologický zpravodaj - článek

Ve třetím čísle ekoZpravodaje, který vydává Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, na straně 3 najdete článek Semináře o odpadní vodě, kterého se účastnili žáci 6. ročníků.

http://www.eckralupy.cz/zpravodaj/pdf_zpravodaj_2019/zpravodaj_eck_3-2019.pdf

Reportáž KTZ - Rekonstrukce a přístavba školy

Reportáž z rekonstrukce a přístavby naší školy naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=rNOaDTD9GSw

Reportáž KTZ - Ekologická vycházka

Třída 6.C se zúčastnila ekologické vycházky po městě, kde žáci v samotném závěru společnými silami vysadili strom v Husově parku. Celá reportáž je k vidění pod tímto odkazem:

https://www.youtube.com/watch?v=reman9e3wTg&feature=youtu.be

Den stromů na Komendě

            Stromy jsou největšími producenty kyslíku v přírodě. Mají však spoustu dalších funkcí, důležitých i pro náš život: z ovzduší zachycují prach, oxid uhličitý, snižují hluk a rychlost větru, zadržují vodu v krajině, brání erozi a sesuvu půdy, jsou útočištěm mnoha druhů živočichů… Mnohé stromy nám dávají také dřevo nebo obživu. Nezanedbatelný je vliv zeleně na naši duševní pohodu.

     Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich sázení. V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, podle podmínek vhodných k výsadbě stromů. V České republice připadá Den stromů na 20. října.

     S kralupským ekologickým centrem vysadili žáci 6.C další strom, který nám zpříjemní život v našem městě.

 

 

Návštěva čistírny odpadních vod v Kralupech nad Vltavou

     Odpadní voda z Kralup a některých okolních obcí je odváděna pomocí systému stok na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde se voda čistí a po splnění stanovených parametrů jakosti vody je vypouštěna do Vltavy.

     Žáci 6.C byli pozváni na prohlídku areálu čistírny. Odpovědný pracovník nás provedl celým areálem a vysvětlil, jak zpracování odpadních vod probíhá. Žáci se seznámili s prostředím a hlavně s technologií čištění vody. Zjistili jsme, že vyčištění vody do „původního stavu“ je velmi složitý a náročný proces. Zapotřebí jsou především bakterie, o které je nutno pečovat, aby přežily a plnily svou rozkladnou funkci. Byla to velmi zajímavá, i když ne příliš voňavá exkurze.

 

Adaptační pobyt žáků šestých tříd

     Koncem září vyjeli žáci šestého ročníku do Velké Úpy na adaptační pobyt, jehož cílem bylo, aby se žáci poznali i mimo školní prostředí. Ačkoliv počasí nevyšlo na jedničku, žáci i pedagogové zvládli vše s úsměvem. Ti nejzdatnější zdolali i nejvyšší vrchol České republiky.

Týden pro klima na Komendě

      20.-27. září proběhl po celém Česku Týden pro klima, který nabídl pestrou paletu příležitostí pro seznámení široké veřejnosti s tématem celosvětové změny klimatu.

     V pátek 27. září zavítal na naši školu pan Milan Smrž, aby přiblížil žákům devátého ročníku problematiku globálních změn klimatu. Pan Milan Smrž působil na katedře energetiky VŠCHT, je autorem a spoluautorem desítek odborných publikací a patentů a od roku 2003 viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, usilující o úplnou náhradu fosilních a jaderných zdrojů obnovitelnými. Účastnil se rozvojových projektů v Zambii. Baví ho ekologická výchova a práce s mládeží. Pořádá přednášky s diskuzí o obnovitelné energetice,  o její perspektivě i o zásadních limitách současné civilizace.

 „Dle mého názoru jsou klimatické změny závažné téma, které musíme začít řešit teď. Musíme přestat znečišťovat ovzduší, přestat používat plasty a igelitky. Místo igelitek se mohou používat plátěné tašky. Občas potkáte člověka, který se snaží šetřit životní prostředí. Pokud se do toho zapojíme všichni, máme šanci vyhnout se budoucím problémům. Gréta se snaží o dobrou věc. Dává najevo, že děti myslí na budoucnost, jak svou, tak i ostatních. Dokázala ovlivnit mnoho lidí. Pokud přestaneme kupovat výrobky z palmového oleje, přestanou se vyrábět. Kvůli palmovému oleji se kácí stromy v deštném pralese a umírají orangutani.“ Adéla Stádníková

„Přednáška mi pomohla zamyslet se nad věcmi, které každodenně dělám. Těchto přednášek by mělo být víc. Je úžasné, že se to začalo řešit. Mladší generace, my, bude mít moc práce. Mají si to uvědomit. Stačí, když se každý zamyslí sám nad sebou. Stačí, aby každý udělal maličkost. A můžeme tím změnit naši budoucnost. Budoucnost naší planety, budoucnost všeho.“ Natálie Tintěrová

„Přednáška o globálním oteplování se mi moc líbila, byla poutavě vyprávěna a spousta věcí mě překvapila a šokovala. Netušil jsem, jak moc je situace vážná a že se tak moc rychle zhoršuje.“ Daniel Štěpán

„Štve mě, že i když spousta lidí, hlavně politiků, ví, že k těmto negativním změnám dochází, tak se k tomu stejně staví zády a tento problém nijak zvlášť neřeší.“ Karolína Musilová

„Podle mého názoru bychom měli všichni začít žít ekologicky a pomoci naší planetě než bude pozdě.“  Alexandra Kopecká

„Přednáška mě moc neoslovila. Tohle se mělo řešit dřív než teď.“ Anežka Nováková

„Nad celým dokumentem a přednáškou jsem do hloubky přemýšlela ještě několik dní a asi mnohem víc než většina mých kamarádů. Rozežralo mě to a já měla strašný pocit ze sebe a z lidí kolem mě. Že pro to dělám málo a mohla bych dělat víc. Nenakupovat tolik, nepoužívat plasty… Ten pocit se ve mně usadil a je tam. Byl tam, ale teď se dostal dál. Kdyby lidé vystoupili ze své komfortní zóny, nemusíme se bát o svojí budoucnost. Každý musí začít u sebe.“ Adéla Ctiborová

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5