Historie školy

Historie školy

Základní škola na Komenského náměstí patří i po 110 letech k nejhezčím stavbám ve městě. Je účelná, prostorná a i v dnešní době vyhovuje školským požadavkům lépe než daleko mladší stavby. V čase svého vzniku byla jednou z největších veřejných budov v okolí.

Jak a proč vůbec vznikla?

Na konci 19. století se obec Kralupy bouřlivě rozvíjí. Díky železnici i těžbě uhlí na Kladensku se zde budují továrny a průmyslové podniky. Přibývá obyvatel, staví se nové domy. Roste i počet dětí školou povinných. Již nestačí nejstarší školy – malá minická i nová – první kralupská dvoutřídní škola naproti dnešní knihovně. Představenstvo obce se tedy rozhoduje postavit další školu. Mezi statky Durasů a Jodlů vzniká dvoupatrová budova, jenž byla 8. září 1883 vysvěcena a slavnostně otevřena. V roce 1897 má tato obecná škola již 7 tříd.

Ani nová budova však nestačila pojmout všechno žactvo, protože do tehdejšího městyse Kralupy chodily (a dříve opravdu docházely pěšky) děti z desítek okolních obcí. A tak se na přelomu 19. a 20. století začíná přemýšlet o další nové škole. 31. září 1899 o výstavbě nové škole rozhodla kralupská obecní rada a byly zakoupeny parcely od V. L. Jodla a A. Jirase za 40.000 korun. Rada také vyhlásila veřejný konkurz s požadavkem na výstavbu budovy s 13 třídami, specializovanými učebnami a byty pro školníka a ředitele. Do ledna 1900 se sešlo 68 návrhů. Provedení stavby komise přiřkla stavitelům Řezníčkovi a Neumannovi. Návrh počítal s velkou novorenesanční dvoupatrovou budovou se zahradou a dvorkem. Ve vedlejším malém a jednopatrovém křídle pak ještě s tělocvičnou a kreslírnou.

13. srpna 1900 bylo započato s výstavbou školy a v zimě již byla budova zastřešena. V dnes neskutečném stavebním tempu byla škola v červnu 1901 úplně dokončena. Prvním ředitelem byl jmenován Antonín Ctibor. Slavnostní otevření se uskutečnilo 2. září 1901 za asistence okresního hejtmana, c.k. zemského školního inspektora, duchovních, představitelů obce a zástupců kulturních a sportovních spolků a jednot.

Její další historie je, až na malé výjimky, spojena s výukou dětí.

 

Videoreportáž

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Šablony III
Labyrint
Ovoce do škol
Poznej povolání
Doučování - národní plán obnovy
Připojení k síti eduroam
Bezpečné město Kralupy