Projekty

Pravidelné celoškolní projekty

Zájmové vyučování

Tradiční výuka "trochu jinak"
1. – 4. roč. v rámci třídy s TU 
5. – 9. roč. ve skupinách podle vybraného tématu.
Témata a max. počet dětí ve skupině s ohledem na jejich bezpečnost stanoví učitel = vedoucí skupiny. Témata jsou volena tak, aby tvořila nadstavbu k jednotlivým vzdělávacím oblastem a rozšířila znalosti žáků v oblastech, které si žák zvolí. Dále projekt podporuje rozvoj vztahů mezi žáky, neboť výuka probíhá napříč ročníky.

Jedeme za poznáním

Integrovaná tematická výuka jednotlivých tříd. Získání a prezentace poznatků o vybraném kontinentu nebo tématu z jednotlivých vzdělávacích oblastí (Afrika, pravěk, vesmír, apod.). Žáci pracují v jednotlivých předmětech a spojují poznatky do celků (prvouka, vlastivěda, zeměpis, dějepis, občanská nauka, jazyky, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti atd.). Uplatňuje se zde práce skupin, jednotlivců, spolupráce pedagogů – 2. st.

Vánoční výtvarné dílny

Vánoční výtvarné dílny pro smíšené skupiny žáků různých ročníků. Žáci si vybírají z nabídky dílen téma, které je osloví a je jim blízké. Cílem práce jsou výrobky s vánoční tématikou pro vánoční jarmark. Žáci v ročnících 1. – 4. se do skupin nedělí.

Den Země a prevence

Jednodenní výuka obvykle v přírodě. První část je zaměřena na ochranu člověka za mimořádných situací a zdravovědu. Druhá část je zaměřena na aktivity spojené se Dnem Země. Výstupem je zpracovaný pracovní list, prezentace, výtvarné dílo apod. dle rozhodnutí třídního učitele.

Zájmové exkurze

Exkurze trochu jinak.
6. – 9. roč. ve skupinách podle vybraného tématu
Témata exkurzí a max. počet dětí ve skupině s ohledem na jejich bezpečnost stanoví učitel = vedoucí skupiny. Témata exkurzí jsou volena tak, aby tvořila nadstavbu k jednotlivým vzdělávacím oblastem a rozšířila znalosti žáků v oblastech, které si žák zvolí. Dále projekt podporuje rozvoj vztahů mezi žáky, neboť výuka probíhá napříč ročníky. Výstupem projektu je zpracované téma formou nástěnky, datového nosiče, videa apod.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Šablony III
Labyrint
Ovoce do škol
Poznej povolání
Doučování - národní plán obnovy
Připojení k síti eduroam
Bezpečné město Kralupy