Projekty a certifikáty

Pravidelné celoškolní projekty

Zájmové vyučování

Tradiční výuka "trochu jinak"
1. – 4. roč. v rámci třídy s TU 
5. – 9. roč. ve skupinách podle vybraného tématu.
Témata a max. počet dětí ve skupině s ohledem na jejich bezpečnost stanoví učitel = vedoucí skupiny. Témata jsou volena tak, aby tvořila nadstavbu k jednotlivým vzdělávacím oblastem a rozšířila znalosti žáků v oblastech, které si žák zvolí. Dále projekt podporuje rozvoj vztahů mezi žáky, neboť výuka probíhá napříč ročníky.

Jedeme za poznáním

Integrovaná tematická výuka jednotlivých tříd. Získání a prezentace poznatků o vybraném kontinentu nebo tématu z jednotlivých vzdělávacích oblastí (Afrika, pravěk, vesmír, apod.). Žáci pracují v jednotlivých předmětech a spojují poznatky do celků (prvouka, vlastivěda, zeměpis, dějepis, občanská nauka, jazyky, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti atd.). Uplatňuje se zde práce skupin, jednotlivců, spolupráce pedagogů – 2. st.

Vánoční výtvarné dílny

Vánoční výtvarné dílny pro smíšené skupiny žáků různých ročníků. Žáci si vybírají z nabídky dílen téma, které je osloví a je jim blízké. Cílem práce jsou výrobky s vánoční tématikou pro vánoční jarmark. Žáci v ročnících 1. – 4. se do skupin nedělí.

Den Země a prevence

Jednodenní výuka obvykle v přírodě. První část je zaměřena na ochranu člověka za mimořádných situací a zdravovědu. Druhá část je zaměřena na aktivity spojené se Dnem Země. Výstupem je zpracovaný pracovní list, prezentace, výtvarné dílo apod. dle rozhodnutí třídního učitele.

Zájmové exkurze

Exkurze trochu jinak.
6. – 9. roč. ve skupinách podle vybraného tématu
Témata exkurzí a max. počet dětí ve skupině s ohledem na jejich bezpečnost stanoví učitel = vedoucí skupiny. Témata exkurzí jsou volena tak, aby tvořila nadstavbu k jednotlivým vzdělávacím oblastem a rozšířila znalosti žáků v oblastech, které si žák zvolí. Dále projekt podporuje rozvoj vztahů mezi žáky, neboť výuka probíhá napříč ročníky. Výstupem projektu je zpracované téma formou nástěnky, datového nosiče, videa apod.

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Certifikáty


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5