Žákovský parlament

Dobře fungující školu s přátelskou atmosférou netvoří jen ředitel a učitelé. Velký podíl na tom, jaká škola bude, mají především žáci. Nejen tím, jestli se dobře učí a jak se chovají, ale i možností podílet se na jejím chodu.

Proto i na naší škole funguje žákovský parlament (dříve žákovská rada). Každý rok si žáci 5. - 9. tříd volí své dva zástupce, kteří je zastupují. Parlament se pod vedením zvoleného předsedy schází 1x za měsíc. Pro letošní rok byla zvolena předsedkyní Adéla Holomková ze třídy 9.B. Schůzek se účastní i jeden zástupce pedagogického sboru, ten má však pouze koordinační funkci a působí jako prostředník mezi vedením školy, učiteli a zástupci žáků.

Hlavní funkcí žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a umožnění vyslovit názory a náměty týkající se chodu školy. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Dále by měl sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zástupci tříd následně seznamují ostatní spolužáky s aktuálním děním ve škole nebo s problémy, které školu trápí.

Zástupci parlamentu se také spolupodílejí na pořádání různých akcí. V minulém roce žáci uspořádali sběr hraček pro Farní charitu a i letos mají v plánu několik zajímavých akcí. Návrhů se sešlo mnoho, uvidíme, které nakonec získají největší podporu a budou zrealizovány.

Mgr. Terezie Kaltounková, koordinátor žákovského parlamentu a školní speciální pedagog

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5