S čím za kým

Třídní učitel

 • výukové problémy
 • výchovné problémy
 • vztahy ve třídě
 • uvolnění na max. 2 dny
 • informace o třídních záležitostech
 • omluvy
 • individuální plán
 • uvolnění z výchov
 • zájmové útvary
 • platby školních akcí
 • ztráty věcí
 • úrazy
 • doplnění učiva v době nepřítomnosti
 • připomínky k chodu třídy, výuce


Učitel

 • doplnění učiva v době nepřítomnosti (konkrétní předměty)
 • výukové problémy v konkrétním předmětu
 • připomínky k výuce


Výchovná poradkyně (pro I., II. st.)

 • výchovné problémy (obvykle na doporučení TU)
 • přijímací zkoušky
 • výběr střední školy
 • žádosti o vyšetření v PPP
 • individuální plány – konzultace
 • individuální konzultace rodičů, žáků


Metodik prevence

 • výchovné problémy, kázeň
 • drogová problematika
 • závislosti
 • prevence (spolupráce, akce, návrhy)


Ředitelka (zástupkyně v době nepřítomnosti)

 • přestup z jiné školy – žádost o přijetí
 • žádost o přijetí do 1. ročníku
 • provozní a organizační záležitosti
 • uvolnění na více než 2 dny
 • připomínky nevyřešené na nižší úrovni řízení školy
 • připomínky k provozu školy, k zaměstnancům
 • všechny body uvedené u TU v případě nenalezení řešení s TU
 • sponzoring
 • zprávy z pedagogicko-psychologické poradny


Vedoucí ŠJ

 • skladba jídelníčku
 • platby za obědy
 • odhlašování obědů
 • pitný režim v ŠJ
 • kvalita jídel
 • připomínky související s provozem ŠJ


Vychovatelka ŠD

 • přijetí do ŠD
 • uvolnění ze ŠD
 • výchovné problémy v době pobytu v ŠD
 • poplatky za ŠD
 • stížnosti související s provozem ŠD


Školník

 • úklid
 • závady v budově a areálu školy
 • vstup do budovy


Hospodářka

 • výdej učebnic
 • ošetření úrazu
 • výdej ŽK
 • výdej potvrzení o zaplacení
 • výdej potvrzení o studiu
 • zajištění hovoru s rodiči při nevolnosti nebo jiných odůvodněných případech

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5