Výsledky rozřazovacích testů

V příloze naleznete ke každému datu testování dvě tabulky. Jedna ukazuje výsledky všech účastníků testování – jak z anglického jazyka, tak i přírodovědných předmětů. Druhá pak přijaté žáky.

Vzhledem k tomu, že máme od září 2020 k dispozici nové učebny pro výuku přírodovědných předmětů, rozhodla ředitelka školy o navýšení počtu přijatých žáků do tříd s přírodovědným zaměřením. Po testech tedy bude jedna celá třída sestavena z úspěšných žáků při testování dne 16. června a druhá třída bude rozdělena na jazykovou (16 žáků) a přírodovědnou skupinu (dalších 8 žáků).

Vysvětlivky k první tabulce:

zeleně označení žáci – preference u testování, pokud se účastnili obou termínů

červeně označení žáci – žáci, kteří uspěli i při přijímacím řízení na osmiletá gymnázia a na naši školu nenastoupí

Testy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v době od 8.00 do 13. hodin.

Rozřazovací testy z AJ - 11. 6. 2020

Celkové pořadí

Přijatí žáci

Rozřazovací testy z přírodovědných předmětů - 16. 6. 2020

Celkové pořadí

Přijatí žáci

 

U nově příchozích žáků, kteří neuspěli při testování, bude postupováno v souladu s kritérii pro přijímání žáků do 6. ročníků.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5