Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 6/2021 – 6/2024

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, do 10. 6. 2021 přijímáme vaši kandidaturu do školské rady.

Ředitelka ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou vyhlašuje volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 6/2021 – 6/2024

1. V termínu od 21.5.2021 do 10.6.2021 budou přijímány návrhy kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců. Návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou emailem – vyplněným kandidátním lístkem na adresu předsedy přípravného výboru kos@zskomenda.cz .

2. Dne 10.6.2021 bude ukončeno přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady z řad rodičů a jejich seznam bude do tří dnů zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce.

3. Od 14.6.2021 do 18.6.2021 proběhnou volby formou online hlasování. Rodiče nemající online přístup dostanou hlasovací lístky a obálky od třídních učitelů. Těm taky své hlasy v zalepené obálce předají, nejpozději 18.6. do 10.00. Výsledky budou zveřejněny 22.6.2021 opět na webových stránkách školy a na úřední desce. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

 

 

Volby do školské rady

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Její složení:

 

1. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatelem.

2. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci.

3. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Přílohy:

Kandidátní lístek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5