Informace k zápisům do prvních tříd

Zápisy k povinné školní docházce se uskuteční dle školského zákona v období od 1. do 30. dubna 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí.

Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 a naše loňské odklady.

K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Škola nebude vyžadovat doložení rodných listů ani OP zákonného zástupce.
Podat žádost o přijetí ke vzdělávání bude možné takto:
1. elektronicky – odkaz v hlavním menu (vlevo), záložka "Zápis do 1. třídy"
2. datovou schránkou: 9ybmnss
3. emailem pouze s použitím uznávaného elektronického podpisu na adresu info@zskomenda.cz
4. poštou nebo vhozením do poštovní schránky před vchodem do školy (formulář k vyžádání ve škole)

Přednostně budou přijímány žáci ze spádového obvodu školy.
Spádové obvody kralupských základních škol naleznete na webových stránkách města v sekci
„Školství“, soubor s názvem „ZŠ-spádové obvody_OZV_č.01-2019“
(odkaz: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi).

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5