Informace k organizaci návratu žáků do prezenční výuky od 12. dubna 2021

V pondělí 12. dubna se vrací žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – výuka probíhá podle klasického rozvrhu. Všechny ostatní třídy pracují podle platného rozvrhu pro distanční výuku.

Třídy na prvním stupni se 19. dubna vymění, druhý stupeň stále pracuje distančně.

Podmínkou návratu je účast na antigenním testování s negativním výsledkem a nošení roušky. Bez toho nelze nastoupit do prezenční výuky a žák zůstává doma. Jeho absence je omluvena.

Žáci se testují sami pod dohledem určeného učitele. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a od pozitivního výsledku neuběhlo více než 90 dní. Datum pozitivního výsledku musí zákonný zástupce prokazatelně doložit. Rovněž tak může doložit negativní výsledek PCR testu ne starší 48 hodin.

Testování probíhá v určené testovací místnosti vždy v pondělí a ve středu. Každá třída má určenu svou testovací místnost. Zvláštní testovací místnost bude vymezena pro žáky, kterým chce asistovat zákonný zástupce, ten nesmí být v kontaktu s ostatními žáky.

Žáci, kteří nechodí do ranní družiny, vstupují od 7.30 hodin průběžně do školy hlavním vchodem a pak do určené testovací místnosti (pro 1.A je testovací místností učebna 1.B, pro 2.A je to učebna 2.B atd., další týden je tomu opačně). Zde si odloží své věci, absolvují test, počkají na výsledek a v případě negativního výsledku jdou do své třídy. V případě pozitivního výsledku jdou do karanténní místnosti a počkají na zákonného zástupce, výuky se dále neúčastní.

Po vyučování v určený čas žáci odchází do školní jídelny. U oběda sedí vždy u stejného stolu se stejnými spolužáky.

Pro testování družinových žáků (ranní družina) platí stejná pravidla.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5