Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021

Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům vydán pouze výpis, který obdrží nejpozději 3. den po svém nástupu na prezenční výuku, až bude umožněna. S hodnocením seznámí rodiče a žáka třídní učitelé do 28.1.2021. Pololetní klasifikace bude od 28.1.2021 zpřístupněna v Bakalářích.

Žáci budou hodnoceni klasifikací, která bude v jednotlivých případech doplněna o slovní hodnocení některých předmětů (žáci s doporučením PPP a žáci s OMJ).

Klasifikace bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání.

Pedagogická rada se koná 21. ledna 2021.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5