Doplňující volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Vzhledem k tomu, že se jedna členka zastupující zákonné zástupce vzdala svého mandátu, ředitelka ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, vyhlašuje doplňující volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 6/2021

1. V termínu od 14.9.2021 do 19.9.2021 budou přijímány návrhy kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců. Návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou emailem – vyplněným kandidátním lístkem na adresu předsedy přípravného výboru kos@zskomenda.cz .

2. Dne 19.9.2021 bude ukončeno přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady z řad rodičů a jejich seznam bude do tří dnů zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce.

3. Od 22.9.2021 do 26.9.2021 proběhnou volby formou online hlasování. Rodiče nemající online přístup dostanou hlasovací lístky a obálky od třídních učitelů. Těm taky své hlasy v zalepené obálce předají, nejpozději 27.9. do 10.00. Výsledky budou zveřejněny 28.9.2021 opět na webových stránkách školy a na úřední desce. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

 

 

Volby do školské rady

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Její složení:

 

1. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatelem.

2. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci.

3. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Kandidátní lístek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5