2. kolo rozřazovacích testů pro žáky budoucích 6. ročníků

ZŠ Komenského vyhlašuje 2. kolo konání rozřazovacích testů z anglického jazyka a přírodovědných předmětů – ve středu 2.6. od 13.30 hodin v budově školy.

Do třídy s rozšířenou výukou těchto předmětů přijmeme ještě 5 žáků dle dosaženého počtu bodů.

Na testování se mohou přihlásit i žáci, kteří neuspěli při rozřazovacích testech z Aj a chtějí zkusit Př a Ma - a opačně. Nelze znovu absolvovat test, kterého se žák již účastnil a neuspěl.

Pokud se nejedná o žáky naší školy, je třeba donést potvrzení o absolvování antigenního testu ne staršího 7 dnů a k nahlédnutí výpis z vysvědčení.

Po napsání testu může žák ihned odejít, nemusí čekat do konce stanovené doby (Aj – 60 min., Př, Ma – 90 min).

Pomůcky:

Aj – psací potřeby

Při zápisu žáci používají modře nebo černě píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně.  

 

Př, Ma – psací a rýsovací potřeby (30 cm pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka a propisovací tužka). Při zápisu žáci používají modře nebo černě píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. V úlohách z geometrie žáci rýsují tužkou.

Přihlásit své dítě na test můžete do 31. května 2021 – 15.00 hodin na e-mailové adrese: safratova@gmail.com – uveďte pouze jméno dítěte a základní školu, ze které na test přichází.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Doučování - národní plán obnovy
Easyspeak - Online lekce s rodilým mluvčím
Připojení k síti eduroam
„Šablony II“ pod názvem „Komenda 2019“
Partner 1
Partner 2
EU peníze školám
Partner 4
Partner 5