Nacházíte se zde: Školní jídelna › Platby obědů

Platby obědů

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. není žák od září zařazován do cenové kategorie podle třídy, ale podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce (např. v květnu dosáhne 11 let, tedy od září je již v 2. věkové kategorii)

INKASO

V České spořitelně (příp. elektronicky přes servis24) nebo Vaší bance se založí souhlas s inkasem k účtu stravného č. 100 2244 31 / 0800. Variabilní symbol se neuvádí. Banka vystaví potvrzení, které odevzdá dítě vedoucí ŠJ.

Stravné bude inkasováno zpětně za minulý měsíc (kolem 20.) dle skutečného počtu odebraných obědů.

TRVALÝ PŘÍKAZ

U své banky si založíte trvalý příkaz k měsíčním platbám (září – červen) na účet školy č. 462 905 349/0800. Variabilní symbol Vám sdělí vedoucí ŠJ.

Výše měsíční zálohy:

věkzáloha
6-10 let450,- Kč
11-14 let500,- Kč
15 a více550,- Kč

Banka vystaví potvrzení, které dítě odevzdá vedoucí ŠJ (popř. můžete osobně či telefonicky sdělit číslo Vašeho účtu)

Vyúčtování záloh bude provedeno vždy za každé pololetí (v únoru a červenci) a přeplatek zaslán na Váš účet.

JEDNORÁZOVÉ MĚSÍČNÍ PLATBY

Před začátkem každého měsíce můžete dát příkaz bance (internet, SMS apod.) k zaslání zálohy na účet školy č. 462 905 349/0800 na měsíc následující. Variabilní symbol Vám sdělí vedoucí ŠJ.

Výše měsíční zálohy (níže) nebo plánovaný počet dnů měsíce x cena oběda (níže)

věkzálohacena obědů
6-10 let450,- Kč21,- Kč
11-14 let500,- Kč23,- Kč
15 a více550,- Kč25,- Kč

Vyúčtování záloh bude provedeno vždy za každé pololetí (v únoru a červenci) a přeplatek zaslán na Váš účet.

Platby přes běžný účet musejí být provedeny nejpozději do 5. v měsíci, pak bude čip zablokován a jeho odblokování musí provést vedoucí ŠJ přes počítač.

Odhlašování obědů – vždy DEN PŘEDEM

  • telefonicky na čísle 315 617 802
  • zápisem do sešitu u okénka vedoucí ŠJ
  • přes tyto webové stránky školy

1. den nemoci si můžete vyzvednout oběd v době od 11.00 – 11.30 hod, další dny je nutné odhlásit!