Nacházíte se zde: Škola › Žákovský parlament

Žákovský parlament

Dobře fungující školu s přátelskou atmosférou netvoří jen ředitel a učitelé. Velký podíl na tom, jaká škola bude, mají především žáci. Nejen tím, jestli se dobře učí a jak se chovají, ale i možností podílet se na jejím chodu.

Proto i na naší škole funguje žákovský parlament (dříve žákovská rada). Každý rok si žáci 5. - 9. tříd volí své dva zástupce, kteří je zastupují. Parlament se pod vedením zvoleného předsedy schází 1x za měsíc. Pro letošní rok byla zvolena předsedkyní Adéla Holomková ze třídy 9.B. Schůzek se účastní i jeden zástupce pedagogického sboru, ten má však pouze koordinační funkci a působí jako prostředník mezi vedením školy, učiteli a zástupci žáků.

Hlavní funkcí žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a umožnění vyslovit názory a náměty týkající se chodu školy. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Dále by měl sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zástupci tříd následně seznamují ostatní spolužáky s aktuálním děním ve škole nebo s problémy, které školu trápí.

Zástupci parlamentu se také spolupodílejí na pořádání různých akcí. V minulém roce žáci uspořádali sběr hraček pro Farní charitu a i letos mají v plánu několik zajímavých akcí. Návrhů se sešlo mnoho, uvidíme, které nakonec získají největší podporu a budou zrealizovány.

Mgr. Terezie Kaltounková, koordinátor žákovského parlamentu a školní speciální pedagog


Složení žákovského parlamentu 2018/2019

JménoTřída
Adam Čergič5.A
Míša Jurková5.A
Aneta Ctiborová5.B
Mikuláš Novák5.B
Václav Kalous6.A
Míša Jarošová6.A
Ella Kameníková6.B
Lukáš Vendera6.B
Mariana Doležálková6.C
Filip Svojsík6.C
Veronika Lukášková7.A
Filip Šebesta7.A
Adéla Revťáková7.B
Matouš Vránek7.B
Matěj Šelicha7.C
Eliška Nováková7.C
Erik Nowak7.D
Lukáš Durdoň7.D
Míša Jarošová8.A
Jakub Holešta8.A
Filip Ilenčík8.B
Václav Kindl8.B
Adéla Stádníková8.C
Adam Hrnčíř8.C
Viktorie Bejrová9.A
Martin Elznic9.A
Eva Matláková9.B
Martin Švec9.B

Předseda: Šelicha Matěj
Zástupce: Martin Elznic

Zápisy z parlamentu

logo formátu Zápis_říjen 2018 .pdf
logo formátu Zápis - listopad 2018 .pdf
logo formátu Zápis - prosinec 2018 .pdf
logo formátu Zápis - leden 2019 .pdf